Google Consent Mode v2: Nova doba zasebnosti na spletu

Timotej, Epic Agency
February 28, 2024

V obdobju, kjer se zdi, da zasebnost postaja valuta in je uporabnikom vedno bolj pomembno, da spletna mesta omogočajo nadzor nad njihovimi podatki, morajo tudi ponudniki storitev vseskozi prilagajati svoja orodja in tehnologije. Tako s 6. marcem 2024 stopa v veljavo Google Consent Mode v2. Ta prinaša nove možnosti za upravljanje soglasij glede piškotkov in sledenja. V nadaljevanju bomo na kratko predstavili glavne spremembe v primerjavi z do sedaj veljavnim zbiranjem podatkov (Google Consent Mode) in kaj to pomeni za oglaševanje na spletu. 

Kaj je Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 je nadgradnja orodja, ki omogoča spletnim mestom prilagajanje sledenja in oglaševanja glede na soglasja uporabnikov. Ta različica prinaša več možnosti in prilagodljivosti glede upravljanja s piškotki in analitiko. Z zbiranjem bolj segmentiranih podatkov o privolitvi posameznega uporabnika bo na kratko:

  • omogočena boljša skladnost z različnimi zakonskimi zahtevami v zvezi s sledenjem in uporabno piškotkov (kot np. GDPR zakoni v Evropi),
  • zagotovljeno bolj prilagodljivo oglaševanje glede na specifične potrebe spletnega mesta in njegovih uporabnikov.

Kaj to pomeni za oglaševanje?

Pravilna implementacija Consent Mode v2 je ključna za ohranjanje delovanja Google produktov na spletni strani. 

Nepravilno nastavljena lahko privede do težav, kot so omejeno sledenje ali celo blokada oglaševanja

Na drugi strani pa pravilna uporaba Consent Mode v2 omogoča boljšo integracijo s storitvami Google Ads, saj lahko uporabniki spleta izražajo svoje preference glede piškotkov in sledenja.

Kaj je potrebno narediti na spletni strani?

Za pravilno delovanje Google Consent Mode v2 je potrebno na spletni strani preko opozorila o zasebnosti (morda do sedaj bolje poznan kot Cookie banner) ustrezno nastaviti in zbirati signale o uporabnikih spletnega mesta. 

Glede na Google Consent Mode (v1), ki je veljal do sedaj, je bilo potrebno zbirati signala ad_storage (ob potrditvi katerega je uporabnik dovolil, da se njegovi podatki uporabljajo za potrebe oglaševanje) in analytics_storage (ob potrditvi katerega je uporabnik dovolil, da se njegovi podatki uporabljajo za potrebe oglaševanja). 

Po novem pa bo potrebno zbirati in pošiljati še 2 signala, ki sta sicer podkategoriia signala ad_storage. Ta dva signala sta ad_user_data (sporoča, da se uporabnik strinja z uporabo zbranih podatkov za kreiranje segmentov in ciljnih skupin) ter ad_personalization (sporoča, da se uporabnik strinja, da se mu lahko servira oglase glede na njegovo vedenje in interese). 

Prav tako mora opozorilo o zasebnosti uporabnikom omogočati enostavno upravljanje z njihovimi soglasji.

Možni načini implementacije.

Najenostavnejši način za implementacijo je preko uradnih partnerjev za Google Consent Mode oz CMP (Consent Mode Partners), ki jih je Google objavil na naslednji povezavi: https://cmppartnerprogram.withgoogle.com/#partners

Google Consent Mode pa je mogoče urediti tudi ročno s povezovanjem na Consent Mode API.

Preveritev implementacije.

V http zahtevek, ki se sproži ob nalaganju strani, je po novem dodan parameter gcd, ki nosi vse informacije glede uporabnikovih odločitev v zvezi z njegovo zasebnostjo (ad_storage, analytics_storage, ad_user_data, ad_personalization) in ima obliko  11n1n1n1n5 .

  • v kolikor parameter nosi črke n, v, t in r – pomeni, da smo prejeli signal o privolitvi,
  • v kolikor parameter nosi črke u, m, q, p – pomeni, da smo prejeli signal o zavrnitvi,
  • l – pomeni, da signala nismo prejeli (oz. posredovali) – to je znak, da imamo Consent Mode v2 nepravilno urejen.

Izziv in priložnost. 

S pravilnim izvajanjem Consent Mode v2 ohranja doslednost sledenja na spletnem mestu, kar je ključno za nemoteno delovanje oglaševalskih kampanj in učinkovito analitiko. Uporabniki bodo imeli možnost natančneje izraziti svoje preference, kar pomeni, da lahko oglaševalci ustvarijo bolj prilagojene in relevantne oglase za posamezne uporabnike.

Vse te spremembe prinašajo izzive, vendar tudi priložnosti za ustvarjanje bolj personalizirane in učinkovite oglaševalske kampanje na spletu. Zato je priporočljivo, da se oglaševalci pozorno seznanijo s posodobitvami in izvedejo potrebne prilagoditve za optimalno izkušnjo uporabnikov in skladnost z zakonodajo.

Timotej, Epic Agency